Vloerverwarming als warmtebron wint steeds meer terrein. Niet voor niets, want – naast veel comfort – biedt vloerverwarming nog een aantal voordelen. Hieronder gaan we in op de verschillende systemen en hoe vloeren kunnen worden afgewerkt met PVC / LVT stroken en -tegels.

Achtergrond

Hoe wij de warmte in huis ervaren, hangt af van de temperatuur en de verdeling van de warmte in de kamer. Bij radiatoren wordt de lucht eromheen verwarmd. De verwarmde lucht stijgt naar boven en verzamelt zich daar totdat deze is afgekoeld. Vervolgens zakt de lucht weer naar beneden, wat tot storende luchtbewegingen leidt. In combinatie met de koude vloer ontstaat een onaangenaam gevoel: de temperatuur wordt als te laag ervaren. De thermostaat wordt hoger gezet en de verwarmingskosten stijgen.

Bij vloerverwarming wordt de warmte gelijkmatig door de hele vloer afgegeven.

De stralingswarmte verwarmt de voeten, wat een behaaglijk gevoel geeft. Door het grote verwarmingsoppervlak en de gematigde vloertemperatuur ontstaan maar kleine luchtbewegingen. Er wordt minder stof verplaatst en er ontstaat een aangenaam temperatuurgevoel bij een goede luchtvochtigheidsgraad.

Warmteweerstand

De warmte van de vloerverwarming wordt afgegeven aan de omgeving. Deze warmteoverdracht vindt plaats door de ondervloer en de vloerbedekking heen. De ondervloer met vloerbedekking heeft een vertragende werking op de warmte overdracht, welke afhankelijk is van de isolatiewaarde van de materialen boven de vloerverwarming. Bepalend is de warmtegeleidingcoëfficiënt (λ) en de dikte van het materiaal. Deze warmteweerstand (ook wel thermische weerstand genoemd) kan men uitrekenen met de volgende formule:

De warmteweerstand wordt uitgedrukt in m²K/W.

Voor een goede warmteoverdracht wordt als richtlijn voor de hoofdverwarming in het algemeen aangehouden: 0,14 m2K/W.

Bij de technische specificaties van elke ondervloer en elke vloerbedekkingen dient hiervoor steeds de juiste warmteweerstand van het product te worden aangegeven (ISO 8302). Door de waarden hiervan voor vloerbedekking én de ondervloer bij elkaar op te tellen, kan worden bepaald of deze combinatie geschikt is voor het gebruik van vloerverwarming. Immers, de uitkomst hiervan mag maximaal de hierboven aangegeven norm bedragen.

Vinylstroken en –tegels (ook bekend als PVC of LVT vloeren) worden in steeds meer woningen en bedrijfspanden toegepast. Logisch, deze vloeren bieden namelijk vele voordelen. Ze hebben een natuurlijke uitstraling, bieden een aangenaam woon/werkklimaat en zijn oersterk en makkelijk in het onderhoud.

Daarnaast zijn PVC/ LVT vloeren comfortabel en praktisch in het gebruik. Door de waterbestendigheid kunnen ze worden toegepast in vochtige ruimtes én zijn ze makkelijk te reinigen. Hoge slijtvastheid en vaak lange garantie. Bovendien zijn PVC/LVT vloeren geschikt voor vloerverwarming en –koeling. De warmteweerstand hiervan bedraagt namelijk ca. 0,013 m2K/W (EN 12667; ISO 8302). In combinatie met de meest gebruikte ondervloeren wordt onder de aangegeven norm gebleven, waardoor toepassing bij vloerverwarming en –koeling mogelijk is. PVC / LVT vloeren bieden daarmee optimale vloeroplossingen.

Vloerverwarming

In vloerverwarming onderscheiden we twee varianten:

conventionele vloerverwarming, aangesloten op een cv-ketel of stadsverwarming

elektrische vloerverwarming

Conventionele vloerverwarming

Bij conventionele vloerverwarming worden verwarmingsbuizen of -slangen in een dekvloer geplaatst en via een verdeler aangesloten op de cv-ketel of stadsverwarming De buizen of slangen kunnen op twee verschillende manieren in de vloer worden verwerkt:

# door (stofvrij) infrezen in een dekvloer (anhydriet of zand-cement)

# door een opbouwsysteem, waarbij de buizen of slangen op gegalvaniseerde draadstaalnetten worden gemonteerd, waar overheen een dekvloer wordt aangelegd.

Infrezen of Opbouwsysteem

Bij infrezen komen de verwarmingsbuizen direct in de afwerkvloer te liggen. Er worden sleuven van gemiddeld ongeveer 16 mm gefreesd. Hier komt het verwarmingssysteem, waarvan de buizen ongeveer 14 mm dik zijn. Hierna dient een egalisatielaag van tenminste 3 mm aangebracht te worden.

Aanbrengen van een PVC/LVT op een ingefreesde vloerverwarming

De vloer wordt eerst geprimerd met een daarvoor geschikte primer

Bij een ingefreesde vloerverwarming worden de sleuven eerst dichtgezet met bijvoorbeeld 945 Europlan Solid voor zand-cementdekvloeren / 944 Europlan Solid voor anhydrietvloeren.  De leidingen goed vast-/klemzitten anders kunnen deze gaan “drijven”!

Vervolgens wordt de vloer nogmaals geprimerd (indien nodig / afhankelijk van het merk egaline).

De zand-cementdekvloer wordt vervolgens geëgaliseerd  met  bijvoorbeeld 990 Direct en anhydrietvloeren met 920 of 925 Europlan Alphy Direct. .Deze egalinelaag moet minimaal 3mm dik zijn (zeker bij een ingefreesde vloerverwarming).

Hierna dient het onderstaande opstookprotocol uitgevoerd te worden.

Vervolgens verlijmen we de pvc/lvt vloer met Mtack 201 of met 640 Eurostar Special.

Na 24uur kunt u langzaam de vloerverwarming opstarten.

Opbouwsysteem (nieuwbouw)

Is er geen dekvloer aanwezig (of kan men deze bij de bouw weglaten), dan wordt een opbouwsysteem toegepast. Hierbij worden de verwarmingsbuizen of -slangen op gegalvaniseerde draadstaalnetten gemonteerd, op een afstand van 10-15 cm van elkaar. De hoogte van deze constructie is circa 2 cm. Hierna wordt een dekvloer (anhydriet of zand-cement) aangebracht. Hiervoor wordt een hoogte van circa 5 cm geadviseerd. De buizen of slangen liggen dus op minimaal 3 cm onder de oppervlakte.

Doordat de buizen wat dieper in de vloer liggen, wordt de vloer onder de PVC/LVT  vloerbedekking zeer gelijkmatig verwarmd. De vloertemperatuur daarbij niet hoger instellen dan 28 graden Celsius!

Belangrijk…

De dekking van de dekvloer op de cv-leidingen dient minimaal 30 mm te bedragen.

Het onderstaande opwarmprotocol dient te worden aangehouden. Het verdient aanbeveling de vloerverwarming 24 uur voor installatie van de vloerbedekking te verlagen tot ca. 15 graden Celsius en minimaal 24 uur na installatie pas weer geleidelijk te verhogen, met ca. 5 graden per dag.

 

PAS OP

Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten gehouden kan worden. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 31 °C heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet.

Opstookprotocol / Afkoelprotocol

Dag 1: watertemperatuur 20°C

Dag 2: 25°C     Dag 8: 30°C

Dag 3: 30°C     Dag 9:  25°C

Dag 4: 35°C     Dag 10: 20°C

Dag 5: 40°C     Dag 11: Herhalen of beëindigen

Dag 6: 40°C

Dag 7:  35°C

Let op: de oppervlaktetemperatuur mag 28°C niet overschrijden.

Bij voorkeur de procedure opnieuw startenen deze meermaals uitvoeren. Mocht dit – gezien de beschikbare tijd – niet kunnen, dan de installatie in gebruik nemen.

Aanbrengen van pvc / lvt vloeren op een conventionele vloerverwarming

Pas het opstookprotocol toe.

Eventuele scheuren worden hersteld.

De vloer wordt geprimerd.

Vervolgens wordt de vloer geëgaliseerd. Minimale laagdikte 3mm

De PVC / LVT stroken worden verlijmd

Na 24uur kunt u langzaam de vloerverwarming opstarten.

Elektrische vloerverwarming

Bij elektrische vloerverwarming wordt de warmte opgewekt door middel van verwarmingskabels. Deze worden gemonteerd op verwarmingsmatten (3,5 mm dikte: goed toepasbaar onder de vloerbedekking, te verwerken in de egalisatie laag) of  – bij grotere oppervlakken (groter dan circa 10 m2) –  met losse verwarmingskabels die in lussen over de te verwarmen oppervlakte worden verdeeld.

Aanbrengen van PVC / LVT op een elektrische vloerverwarming
De dekvloer wordt eerst geprimerd.

Rondom tegen de wanden worden randstroken geplaatst.

Kabels dienen allereerst conform de voorschriften van de fabrikant op de vlakke ondergrond te worden aangebracht (tapen, etc.). De vloerverwarmingsmatten met een ‘open structuur’ kunnen worden verlijmd met hiervoor geschikte lijm.

Vervolgens wordt de dekvloer geëgaliseerd.  De egalisaties wordt aangebracht  in een minimumdikte van 6 mm (voor voldoende spreiding van warmte en sterkte)bij voorkeur passen wij glasvezels toe voor extra versterking.

De PVC / LVT stroken worden verlijmd.

Neem de elektrische vloerverwarming na installatie pas na minimaal 48 uur in gebruik.

Voor vragen over pvc/lvt en vloerverwarming kunt u altijd contact met ons opnemen: 0251-238879